HỆ THỐNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG daykemtainha.vn

  • PIANO – THỰC SỰ KHÔNG KHÓ

PIANO – THỰC SỰ KHÔNG KHÓ

Thông tin tóm tắt

Ai cũng có tư tưởng rằng piano rất khó học, cần năng khiếu. Nhưng nó không khó nếu bạn đam mê, yêu thích piano và nổ lực vì nó. Công sức bạn bỏ ra chẳng vô nghĩa chút nào cả. Và chúng tôi sẽ chỉ ra vài điều đơn giản tới nỗi không cần biết đọc nốt nhạc cũng có thể chơi đàn Piano.

  • Thông tin chi tiết

PIANO – THỰC SỰ KHÔNG KHÓ

Ai cũng có tư tưởng rằng piano rất khó học, cần năng khiếu. Nhưng nó không khó nếu bạn đam mê, yêu thích piano và nổ lực vì nó. Công sức bạn bỏ ra chẳng vô nghĩa chút nào cả. Và chúng tôi sẽ chỉ ra vài điều đơn giản tới nỗi không cần biết đọc nốt nhạc cũng có thể chơi đàn Piano.

PIANO – THỰC SỰ KHÔNG KHÓ

Đàn piano là tổ hợp của 7 nốt nhạc “đồ – rê – mi – pha – son – la – si”, và ta đánh số “1 2 3 4 5 6 7” thay cho “ C D E F G A B” như hình ở trên. Sau 7 nốt nhạc đầu, tổ hợp 7 nốt kế tiếp cũng là như vậy nhưng với âm sắc cao hơn, ta đánh “1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.” Và cũng như các nốt đen đánh số theo thứ tự “1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#”. Nếu ta đặt tay ở tổ hợp “1 2 3 4 5 6 7” thì phím về sau bên phải đếm số lên “8 9 10 11 12 ….”.

Và chúng ta bắt đầu học piano bằng cách chơi mấy bản cơ bản nào. Lưu ý nên chọn phím giữa để đánh, vì có những nốt thấp, hay quá cao nên phải tận dụng hết các phím. Sau đây là một số bài thông dụng.

Bài Happy birth day: 1 1 2 1 4 3 , 1 1 2 1 5 4 , 1 1 8 6 4 3 2 , 6# 6# 6 4 5 4 Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to …. , happy birthday to you. .

Bài Mary had a little lamb 3 2 1 2 3 3 3 , 2 2 2 , 3 3 3 Mary had a little lamb, little lamb, little lamb 3 2 1 2 3 3 3 , 3 2 2 3 2 1 1 Mary had a little lam, it’s fleece was white as snow .

Bài Twinkle, twinkle little star 1 1 5 5 6 6 5 , 4 4 3 3 2 2 1 Twinkle, twinkle little star, how I wonder how you are 5 5 4 4 3 3 2 , 5 5 4 4 3 3 2 Up above the world so high, like a diamon in the sky 1 1 5 5 6 6 5 , 4 4 3 3 2 2 1 Twinkle, twinkle little star, how I wonder how you are .

Bài Jingle bell 3 3 3 , 3 3 3 , 3 5 1 2 3 Jingle bell, jingle bell, jingle all the way 4 4 4 4 , 4 3 3 3 , 3 2 2 3 2 5 Oh what fun it is to ride, in a one horse open sleigh! 3 3 3 , 3 3 3 , 3 5 1 2 3 Jingle bell, jingle bell, jingle all the way 4 4 4 4 , 4 3 3 3 , 5 5 4 2 1 Oh what fun it is to ride, in a one horse open sleigh! .

Bài Silent Night, Holy Night 5 6 5 3 , 5 6 5 3 , 9 9 7 , 8 8 5 6 6 8 7 7 6 5 6 5 3 6 6 8 7 6 5 6 5 3 9 9 11 9 7 8 10 8 5 3 5 4 2 1 .

Bài Row, row, row your  boat 4 4 4 4# 5 , 5 4# 5 5# 6 Row row row your boat, Gently down the stream 7 7 7 , 6 6 6 , 5 5 5 , 4 4 4 , 6 5# 5 4# 4 Merily, merily, merily, merily, life is but a dream .

TƯ VẤN HỌC ĐÀN PIANO: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 (Cô Mượt)

NHẬN DẠY ĐÀN PIANOORGANGUITARVIOLINTRỐNGLUYỆN THANH TẠI NHÀ

Email: giasutainangtre.vn@gmail.com           - info@giasutainangtre.vn

Website: http://daydanpiano.edu.vn

  • Thông tin cùng loại