HỆ THỐNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG daykemtainha.vn

  • LÀM SAO ĐỂ TRANPOSE NHẠC MIDI TRÊN ĐÀN ORGAN

LÀM SAO ĐỂ TRANPOSE NHẠC MIDI TRÊN ĐÀN ORGAN

Thông tin tóm tắt

Nhạc midi sẽ giúp cho các bạn mới học chơi đàn organ “xem” sheet. Giả sử như bạn tìm không ra sheet nhạc “cây cầu dừa”, nhưng bạn có nhạc midi bài “cây cầu dừa”. Bạn play bài “cây cầu dừa” và ấn nút SCORE , sheet nhạc sẽ hiện ra. Tuy nhiên, vì có tùm lum dấu thăng giảm nên khiến các bạn bối rối, không biế đọc nốt sao cho đúng. Chỉ có cách bạn tranpose bài “cây cầu dừa” thành tone Am. Khi thành tone Am, và Play và Score , các nốt nhạc sẽ “đơn giản” lại. Đưa bản nhạc về ton Am , sau này nếu có đàn bản đó, ta tranpose trở lại tone Dm.

  • Thông tin chi tiết

LÀM SAO ĐỂ TRANPOSE NHẠC MIDI TRÊN ĐÀN ORGAN

Nhạc midi sẽ giúp cho các bạn mới học chơi đàn organ “xem” sheet. Giả sử như bạn tìm không ra sheet nhạc “cây cầu dừa”, nhưng bạn có nhạc midi bài “cây cầu dừa”. Bạn play bài “cây cầu dừa” và ấn nút SCORE , sheet nhạc sẽ hiện ra. Tuy nhiên, vì có tùm lum dấu thăng giảm nên khiến các bạn bối rối, không biế đọc nốt sao cho đúng. Chỉ có cách bạn tranpose bài “cây cầu dừa” thành tone Am. Khi thành tone Am, và Play và Score , các nốt nhạc sẽ “đơn giản” lại. Đưa bản nhạc về ton Am , sau này nếu có đàn bản đó, ta tranpose trở lại tone Dm.

LÀM SAO ĐỂ TRANPOSE NHẠC MIDI TRÊN ĐÀN ORGAN

Có 2 cách tranpose:

Cách 1: Dùng nút tranpose trên cây organ thì chỉ tranpose tạm thời , với lại, nếu tranpose bằng nút tranpose thì cả bàn phím organ cũng tranpose theo.

Cách 2: Tranpose trong menu SONG CREATOR và SAVE lại với cái tên khác thì chắc chắn hơn . Chỉ bản nhạc đó tranpose còn bàn phím organ sẽ y như cũ.

Cách làm như sau:

– Chọn một bản nhạc midi muốn tranpose , ví dụ bài “cây cầu dừa”.

– Ấn nút DIGITAL RECORDING và chọn menu SONG CREATOR.

– Một cửa sổ hiện ra : SONG CREATOR caycaudua.

– Ấn TAB ( hoặc Back-Next) tới chữ CHANNEL.

– Một cửa sổ khác hiện ra và ta chọn chữ CHANNEL TRANPOSE.

– Một cửa sổ khác hiện ra có các kênh CH1 đến CH8 ở bên dưới, và bạn dùng các nút 1 đến 8 mà chỉnh tranpose. Vì bản nhạc “cây cầu dừa” là ton Dm nên ta tranpose +7 ( sẽ thành Am).

– Vì nhạc midi có tới 16 channel nên khi tranpose CH1 – CH8, ta ấn nút bên tay phải và chọn chữ CH9 — 16.

– Một cửa sổ khác hiện ra có các kênh CH9 đến CH16.

– Vì Yamaha dùng kênh 9 và kênh 10 làm kênh trống (Percussion) , ta không tranpose hai kênh nầy, mà chỉ tranpose CH11 đến CH16. Với ví dụ trên thì ta tranpose lên +7, dùng các nút 9 đến 16 mà chỉnh.

– Chỉnh các kênh lên +7 xong thì nhớ ấn nút có chữ EXECUTE thì mới có hiệu lực thi hành.

– Sau khi chỉnh tranpose xong (14 channel , chừa channel 9 và 10), ta Save lại. Khi Save thì đặt tên khác, chỉ cần thêm số 2 vào, ví dụ “caycaudua2″.

Thế là xong, bạn chỉ cần phát lại bản nhạc và ấn SCORE. các nốt nhạc sẽ đơn giản hơn.

Khi tranpose về ton Am, ta cũng dễ dàng học các kênh khác như accord, bass…

TƯ VẤN HỌC ĐÀN PIANO: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 (Cô Mượt)

NHẬN DẠY ĐÀN PIANOORGANGUITARVIOLINTRỐNGLUYỆN THANH TẠI NHÀ

Email: giasutainangtre.vn@gmail.com           - info@giasutainangtre.vn

Website: http://daydanpiano.edu.vn

  • Thông tin cùng loại