HỆ THỐNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG daykemtainha.vn

  • TÌM HIỂU VỀ DỊCH GIỌNG

TÌM HIỂU VỀ DỊCH GIỌNG

Thông tin tóm tắt

Khi sáng tác một tác phẩm âm nhạc, người nhạc sĩ thường chọn cho tác phẩm của mình một giọng điệu thích hợp với âm hưởng và “tầm cữ giọng” mà nội dung của tác phẩm đó sẻ thể hiện. Ngoài những tác phẩm có hình thức lớn như giao hưởng, concerto, sonate, nhạc kịch..Và tác phẩm nào cũng có thể dịch sang giọng khác cao hơn hoặc thấp hơn giọng gốc của tác phẩm. Sự chuyển dịch một giai điệu hay một tác phẩm âm nhạc từ một giọng này sang giọng khác được gọi là dịch giọng .

  • Thông tin chi tiết

TÌM HIỂU VỀ DỊCH GIỌNG

Khi sáng tác một tác phẩm âm nhạc, người nhạc sĩ thường chọn cho tác phẩm của mình một giọng điệu thích hợp với âm hưởng và “tầm cữ giọng” mà nội dung của tác phẩm đó sẻ thể hiện. Ngoài những tác phẩm có hình thức lớn như giao hưởng, concerto, sonate, nhạc kịch..Và tác phẩm nào cũng có thể dịch sang giọng khác cao hơn hoặc thấp hơn giọng gốc của tác phẩm. Sự chuyển dịch một giai điệu hay một tác phẩm âm nhạc từ một giọng này sang giọng khác được gọi là dịch giọng .

 

Việc dịch giọng thường gặp phổ biến ở các tác phẩm thanh nhạc. Khi biểu diễn thường theo tầm cữ giọng mình để chọn giọng tác phẩm cho phù hợp.

 

DỊCH GIỌNG

 

Dịch giọng cũng thường xảy ra đối với các tác phẩm viết cho nhạc cụ.Khi một tác phẩm viết cho nhạc cụ này được dùng cho nhạc cụ khác có âm vực không giống với nhạc cụ ban đầu.

Vd : tác phẩm viết cho violin được dùng cho cello biểu diễn.

 

Có 3 phương pháp dịch giọng chủ yếu :

_Dịch giọng theo một quãng đã định

_Dịch giọng bằng cách thay đổi dấu hóa ở bộ khóa

_Dịch giọng bắng cách thay đổi khóa nhạc

 

1. Dịch giọng theo quãng đã định :

_ Xác định giọng gốc là giọng nào

_Từ giọng gốc dịch xuống hay lên một quãng đã định sẽ đến giọng mới nào

_Dịch chuyển tất cả các note trong tác phẩm theo một quãng đã định đến giọng mới.

 

 

2. Dịch giọng bắng cách thay đổi dấu hóa ở hóa biểu:

Phương pháp này chỉ dùng để dịch giọng lên hoặc xuống nửa cung cromatic so với giọng gốc.

Cách dịch giọng này sẽ giữ nguyên các âm trong tác phẩm, chỉ thay đổi dấu hóa ở hóa biểu cho phù hợp với giọng cần chuyển đến.

 

Vd : ca khúc Happy birthday viết ở giọng C trưởng. Muốn chuyển xuống nửa cung đến giọng Cb trưởng hay chuyển lên nửa cung để đến giọng C# trường, ta viết lại hóa biều của giọng cần chuyển đến, sau đó chép lại các note của bản nhạc.

Trong trường hợp bản nhạc có dấu hóa bất thường , khi dịch giọng cần điều chỉnh lại cho phù hợp với giọng mới.

 

3. Dịch giọng bằng cách thay đổi khóa nhạc :

Trước tiên các bạn cần đọc được note ở các khóa nhạc khác. Sau đó chúng ta so sánh note ở khóa nhạc của bài gốc với note ở khóa nhạc các bạn muốn dịch là chuyển lên hay xuống quãng mấy, sau đó chúng ta bắt đầu chuyển các note theo quãng đã xác định. Nhớ lưu ý dấu hóa bất thường trong bài nhạc gốc để dịch cho đúng.

 

 

 

TƯ VẤN HỌC ĐÀN PIANO: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 (Cô Mượt)

NHẬN DẠY ĐÀN PIANOORGANGUITARVIOLINTRỐNGLUYỆN THANH TẠI NHÀ

Email: giasutainangtre.vn@gmail.com           - info@giasutainangtre.vn

Website: http://daydanpiano.edu.vn

 
  • Thông tin cùng loại